Projekty

Realizace energetických úspor ve společnosti Stravování Kučera s.r.o.

byl spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je snížení energetických nákladů společnosti, snížení spotřeby energie obecně, zvýšení prestiže společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Projekt bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Produkt přidán do košíku.